Untitled Document
 


Melbourne Time

 
One Love  

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< Pot luck @ Palmyว้าวุ่น >>

 
 

ย้อนหลังหนึ่งอาทิตย์
ผมจะไปเชียงใหม่
Canon In D - Pachelbel
Took my soul away!
ว้าวุ่น
One Love
Pot luck @ Palmy
ย้ายของไป ย้ายของกลับ
Hello
Picnic & Shopping in Palmerston
ส่งมอบของกลาง

คนมาแอ่วหา 74470  

 
     
 
 
Posted on Wed 12 Mar 2008 1:25