Untitled Document
 


Melbourne Time

 
รึฟ้ากำหนดไว้  

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< คำถามมากมายตัวเอง >>

 
 

ดูรูปเล็กๆที่หัวเตียง
เล่าให้ฟัง
เรื่องจริง
ไป Auckland ค่ะ
ตัวเอง
รึฟ้ากำหนดไว้
คำถามมากมาย
รุ่งสางของวันใหม่
Best In Me
พี่เบนซ์
ไร้อินเตอร์เน็ตมานาน

คนมาแอ่วหา 74862  

 
     
 
 
Posted on Wed 30 Apr 2008 23:45